E-Sewaan MDM

Semakan Sewaan Majlis
Sila masukkan nombor kad pengenalan dan katalaluan anda untuk memasuki sistem ini.
Checking Council Rental
Please enter the numbers IC and Password to login the system.